روز یازدهم: ای آنکه مقصدی جز او نیست

آگاه باشید که امروزروز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است.پاداش برندگان بهشت و. کیفر عقب ماندگان آتش است.آیاد کسی هست که پیش از مرگ، از اشتباهات خود توبه کند؟ آیا کسی هست که قبل از فرارسیدن روز دشوار قیامت، اعمال نیکی انجام دهد؟

خطبه 28 نهج البلاغه

یا مقصد من لا مقصد الا الیه

خدایا!

تو که خدایی با همه عظمت و گرانی ات،چه آسان و ارزان به دست می آیی.و ما که بنده ایم، با همه ناچیزی و ارزانیمان، چه سخت دل می دهیم و سر می سپاریم.

چه دانا و مهربان خدا که تویی و چه نادان و نا مهربان بنده که ماییم.

مارا به آداب بندگی مئب گردان.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید